צרו קשר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xpress

 
 
Xpress הוא ממשק משתמש אלחוטי המביא גמישות רבה לעיצוב פנים, מאחר וניתן להחליף רהיטים או אפילו לבנות קירות מחדש מבלי שיהיה צורך להביא בחשבון חיווט או מיקום של מתגים. ניתן למקם את המתג בכל המקום שבו המשתמש צריך אותו, והוא מאפשר גישה ישירה אל כל פונקציות בקרת התאורה החשובות של Casambi.
 
ממשק xpress
 

פונקציות בסיסיות

 
את הלחצנים הקבועים מראש של Xpress ניתן להגדיר באמצעות יישום Casambi.
תאורה מציינת את הלחצן הקבוע מראש שנבחר.

עמעום - הגברה, עמעום - החלשה:
• עמעום רציף של הלחצן הקבוע מראש האחרון

לחצן רב תכליתי:
• שינוי של טמפרטורת הצבע בצעדים של 25 קלווין
• שינוי של היחס העקיף / הישיר

לחצנים קבועים מראש
• שליטה פרטנית על גוף התאורה
• בקרה קבוצתית
• שליטה על כל המנורות
• זכרון סצנות
• זכרון אנימציות
 
פונקציות אפשריות בממשק xpress
 

פונקציות חכמות

 
עמעום
החזק את לחצן הגברת או החלשת העמעום:
עמעום רציף של האפשרות הקבועה מראש האחרונה שנבחרה. מחזור לוקח 5 שניות.
הקשה על לחצן החלשת העמעום:
האפשרות הקבועה מראש שנבחרה יורדת ל- 0%.
הקשה על לחצן הגברת העמעום:
האפשרות הקבועה מראש שנבחרה עולה ל- 100%.
 
לחצנים קבועים מראש
הקשה:
ההגדרה הקבועה מראש שנבחרה (שליטה במנורה, שליטה בקבוצה, כל המנורות, סצנה או אנימציה) תופעל.
הקשה נוספת:
ההגדרה הקבועה מראש שנבחרה (שליטה במנורה, שליטה בקבוצה, כל המנורות, סצנה או אנימציה) תכובה.
 
טמפרטורת צבע:
לחץ והחזק את הלחצן הרב תכליתי:
שינוי טמפרטורת צבע באופן רציף; מחזור לוקח 5 שניות.
הקשה על הלחצן הרב תכליתי העליון:
שינויי לטמפרטורת הצבע החמה ביותר.
הקשה על הלחצן הרב תכליתי התחתון:
שינויי לטמפרטורת הצבע הקרה ביותר.
 
יחס עקיף / ישיר *
לחץ והחזק את הלחצן הרב תכליתי העליון:
מעמעם באופן רציף את התאורה העקיפה; מחזור לוקח 5 שניות.
לחץ והחזק את הלחצן הרב תכליתי התחתון:
מעמעם באופן רציף את התאורה הישירה; מחזור לוקח 5 שניות.
הקשה על הלחצן הרב תכליתי העליון:
החלק העקיף עולה לרמה המקסימלית.
הקשה על הלחצן הרב תכליתי התחתון:
החלק הישיר עולה לרמה המקסימלית

* סה"כ של עקיפה / ישירה בכל המקרים הוא 100%
 
כיבוי
החזק את לחצן הגברת או החלשת העמעום במשך 2.5 שניות.
מ
כבה את כל האורות ברשת שנבחרה.

 
הרכבה
Xpress מצויד במגנטים להרכבה קלה על התושבת. תושבת ההרכבה כלולה.
 
הרכבה פשוטה ונוחה
 
נתונים טכניים
מידות

90 X 90 X 12 מ"מ

צבעים
לבן ושחור

טווח
עד 60 מטרים באוויר הפתוח

סוללת
יון ליתיום CR 2430

טעינת הסוללה
2-5 שנים, בהתאם לשימוש