צרו קשר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CBU-ASD

 
 
 
 
יחידת בקרה אלחוטית 4.0 Bluetooth עבור התקני LED
 

תכונות

 
 
 • ניתן לשליטה.
 • אין צורך בנתב חיצוני.
 • יוצר רשת (mesh network) אלחוטית מהירה.
 • גודל זעיר להתקנה בגופי תאורה.
 • יציאה אנלוגית / דיגיטלית ניתנת להגדרה.
 • יציאה אנלוגית: sinking/sourcing ספיגה/אספקה V 0-10.
 • יציאה דיגיטאלית: DALI.
 • בקרות RGB וטמפרטורת צבע הניתנות להטמעה בקלות.
 • שליטה על קו רשת במיתוג.
 • עמעום ממתגי קיר on/off סטנדרטיים.
 • ניתן לעדכן את קושחת ההתקן מרחוק.
 • שירות הענן של Casambi משפר את חוויית המשתמש.
 
 
 
 
 
 
 
 

תיאור

 
CBU-ASD, היא יחידת בקרה אלחוטית עבור התקני LED והלוגן עם ממשק עמעום V0-101-10V או DALI. המכשיר נועד לשילוב בגוף תאורה. יציאת השליטה יכולה להיות מוגדרת כאנלוגית V0-10 (ו- 1-10V) או ממשק שליטה DALI עצמאי דיגיטלי.

כאשר היציאה מוגדרת בתור DALI עצמאי, CBU-ASD פועל הן כבקר והן כספק כוח, כך שניתן לחבר אותו ישירות להתקן LED עם ממשק DALI ללא צורך בספק כוח DALI חיצוני. DALI עצמאי זה מאפשר להטמיע מערכות תאורה רב ערוציות עם צבע מתכוון (RGB) או טמפרטורת צבע, תוך שמירה על חיווט ומספר מרכיבים מינימליים.

CBU-ASD אינו תואם IEC 60929 של חברת החשמל, ולכן אינו מיועד לחיבור לרשת DALI קיימת. ניתן להשתמש במודול רק במערכת סגורה, כלומר כחלק ממערכת תאורה ללא ממשק DALI חיצוני.

CBU-ASD נשלט באופן אלחוטי באמצעות יישומי Casambi לטלפונים חכמים וטאבלטים המשתמשים בפרוטוקול Bluetooth 4.0 ומעלה. ההתקנים יוצרים רשת (mesh network) אלחוטית מאובטחת באופן אוטומטי, כך שניתן לשלוט במספר רב של התקנים מכל נקודה. אין צורך במודול ניתוב חיצוני. CBU-ASD ניתן לשליטה גם ממתגי קיר on/off סטנדרטיים.
 

הפעלה

 
CBU-ASD, היא יחידת בקרה אלחוטית עבור התקני LED והלוגן עם ממשק עמעום 1-10 0-10 וולט או DALI. המכשיר נועד לשילוב בגוף תאורה. היציאה יכולה להיות מוגדרת כאנלוגית V 0-10 (ו- V 1-10) או ממשק שליטה DALI עצמאי דיגיטלי.

כאשר היציאה מוגדרת בתור DALI עצמאי, CBU-ASD פועל הן כבקר והן כספק כוח, כך שניתן לחבר אותו ישירות להתקן LED עם ממשק DALI ללא צורך בספק כוח DALI חיצוני.

עבור יישומים בהם לא ניתן לכבות את התקן ה-LED לחלוטין באמצעות ממשק השליטה שלו, ל- CBU-ASD יש יציאת חשמל רשת ממותגת הניתנת לשליטה. יציאת כוח זו נלקחת ישירות מכניסת החשמל הראשית (מרשת החשמל), ומועברת דרך נתיך וממסר מצב מוצק (solid-state).

היציאה הנשלטת של CBU-ASD היא בעלת בידוד כפול ממתח חשמל הרשת. דבר זה מאפשר להשתמש ב- CBU-ASD עם התקני LED מבודדים ולתחזק הגנה ברמה II. יציאת השליטה מוגנת מפני קצר חשמלי.

CBU-ASD נשלטת באופן אלחוטי באמצעות טלפון חכם או מחשב לוח עם יישום Casambi. ההתקנים יוצרים רשת (mesh network) אלחוטית באופן אוטומטי, אשר ניתנת לשליטה מכל נקודה. הרשת מתקשרת ישירות עם הטלפון החכם או מחשב הלוח באמצעות Bluetooth 4.0 ומעלה. אין צורך במודול שער חיצוני או רשת LAN אלחוטית.

ל-CBU-ASD יש אנטנה משולבת GHz 2,4. לקבלת ביצועי RF מיטביים, יש צורך בתשומת לב מיוחדת כאשר המכשיר משולב בגוף תאורה. ראה פרק 9 "מיקום" להוראות נוספות.

CBU-ASD ניתן לשליטה גם ממתגי קיר on/off רגילים. על ידי הדלקה וכיבוי מהירים לסירוגין של המתג, המשתמש יכול לבחור מצבי פעולה שהוגדרו מראש. מצבי פעולה אלה יכולים להשפיע על מכשיר אחד או מספר מכשירים ברשת. באופן זה, למשתמש אין צורך בטלפון חכם או טאבלט בהישג יד כל הזמן כדי לבחור את ההגדרות או מצבי הפעולה הרצויים.

מצבי הפעולה יכולות להיות מוגדרים באמצעות יישום Casambi. ההגדרות מאוחסנות באופן אוטומטי בשירות הענן של Casambi. בדרך זו, אותן ההגדרות זמינות עבור כל מי שמחובר לרשת.
 

חיבור

 
היציאה האנלוגית / דיגיטלית של CBU-ASD מחוברת לכניסת השליטה של התקן LED.
סימוני + / - על המארז מציינים את הקוטביות של ממשק השליטה V 0-10. כאשר CBU-ASD משמש בתצורת DALI, ניתן להשתמש בממשק השליטה ללא התחשבות בקוטביות.

מומלץ מאוד להשתמש רק בהתקני LED שאותם ניתן לכבות לחלוטין מכניסת השליטה שלהם. עם זאת, ל- CBU-ASD יש כניסת כוח ממותגת למקרים שבהם ההתקן הנבחר דורש ממסר מתח חשמל רשת חיצוני. במקרה זה נדרשת תשומת לב מיוחדת. המתכנן של המערכת יצטרך להקדיש תשומת לב מרובה לנחשול הזרם והמתח של ההתקן, וכן לטמפרטורת הסביבה המרבית שבה CBU-ASD יופעל. לפרטים נוספים ראה פרקים 7 "יציאת חשמל רשת", 10 "נחשול הזרם" ו-11 "טמפרטורת סביבה".

אם CBU-ASD משמש בגוף תאורה בעל רמת הגנה II, יש להשתמש לפחות בחוטים מבודדים
בממשק השליטה V0-10 / DALI.

אזהרה!
אם אתה משתמש ביציאת חשמל רשת ממותגת של CBU-ASD, אתה חייב לקרוא את פרקים 7 "יציאת חשמל רשת" ו-10 "נחשול הזרם".

 
חיבורי CBU-ASD
 

יציאת V0-10

 
כברירת מחדל, היציאה של CBU-ASD מוגדרת כממשק עמעום אנלוגי V 0-10. במצב זה ניתן לחבר אתCBU-ASD לכל התקן LED עם ממשק עמעום V 0-10 או V 1-10. ממשק עמעום אנלוגי של CBU-ASD יכול לטפל בזרם ספיגה (sink) או אספקה (source) של עד 7 mA והוא מוגן מפני קצר חשמלי.

ממשק עמעום V 0-10 מאפשר ערוץ עמעום אחד בלבד. אם נדרשים מספר ערוצים, למשל בפתרון RGB, יהיה צורך להשתמש במספר מודולים CBU-ASD עם מספר התקני LED עם ממשק עמעום V 0-10. ניתן להשתמש ביציאת V 0-10 עם התקן LED אחד בלבד, אך לעולם אין לסעף אותו להתקנים מרובים.

חשוב לוודא כי החוטים של ממשק השליטה V 0-10 מחוברים בקוטביות הנכונה. לצורך כך יש סימני פלוס ומינוס מודפסים על המכסה העליון של CBU-ASD.

ביישומים רב ערוציים, אפשרות נוספת היא להגדיר את היציאה לממשק DALI דיגיטלי עצמאי. באופן זה ניתן להשתמש ב- CBU-ASD יחד עם התקן LED רב ערוצי עם ממשק שליטה DALI. ראה פרק 6 "יציאת DALI עצמאית" למידע נוסף.

ל- CBU-ASD יש גם יציאת חשמל רשת ממותגת להפעלת התקן ה-LED המחובר. ראה פרק 7 "יציאת DALI עצמאית" למידע נוסף על תכונה זו.
 

יציאת DALI עצמאית

 
יציאת השליטה יכולה להיות מוגדרת גם כממשק שליטה DALI עצמאי דיגיטלי. בתצורה זו המודול יכול להיות מחובר להתקן LED עם ממשק DALI. ממשק DALI מאפשר, למשל, להשתמש בהתקני LED רב ערוציים ביישומים שבהם ניתן לשלוט בצבע או טמפרטורת הצבע.

CBU-ASD נועד לשלוט רק בהתקן אחד, בין אם יש לו ממשק שליטה V 0-10 או DALI. אם יש צורך לשלוט במספר רב של ערוצים בו זמנית, יש להשתמש בהתקן רב ערוצי עם ממשק DALI, או במספר CBU-ASDs המחוברים להתקנים בודדים.

הפעלת ממשק ה-DALI מתחלקת לשני שלבים. הפעלה בסיסית אינה מחייבת שימוש בכתובות התקן LED קצרות, כלומר היא אינה דורשת התקנים מוגדרים מראש. במקום זאת, הוא מנצל פקודות שידור כדי "לאלץ" את ההתקן למצב רצוי. שיטת שליטה זו אינה תומכת במערכות רב-ערוציות.

עבור מערכות רב-ערוציות יש להשתמש בממשק DALI מתקדם. דבר זה מחייב הקצאת כתובות קצרות להתקן ה-LED, וכמו כן הגדרת כתובות אלה לקושחה של CBU-ASD. הכתובות הקצרות מוקצות להתקן באמצעות כלי תצורת USB-DALI, אשר ברוב המקרים מסופק על ידי יצרן ההתקן.

את הקושחה של CBU-ASD ניתן להגדיר באמצעות יישום Casambi. עבור כמויות גדולות, ניתן להגדיר את CBU-ASD במפעל.

התקנים עם ממשק שליטת DALI ניתן לכבות באמצעות פקודת DALI, כך שבעת השימוש ב- CBU-ASD בתצורת DALI עצמאי, מומלץ לחבר את ההתקן ישירות למתח חשמל הרשת ולא דרך CBU-ASD. בדרך זו ניתן להתעלם מצריכת החשמל ונחשול הזרם כאשר מתכננים גוף תאורה.

אזהרה!
CBU-ASD אינו תואם IEC 60929 של חברת החשמל, ולכן אינו מיועד לחיבור לרשת DALI קיימת. ניתן להשתמש במודול רק במערכת סגורה, כלומר כחלק ממערכת תאורה ללא ממשק DALI חיצוני. כדי לעשות הבחנה בין מערכת DALI רגילה ומערכת DALI סגורה, נעשה במסמך זה שימוש במונח "DALI עצמאי".

CBU-ASD נועד לשלוט רק בהתקן אחד, בין אם יש לו ממשק שליטה V 0-10 או DALI. אם יש צורך לשלוט במספר רב של ערוצים בו זמנית, יש להשתמש בהתקן רב ערוצי עם ממשק DALI, או במספר CBU-ASDs המחוברים להתקנים בודדים.
 

יציאת כוח

 
עבור יישומים בם לא ניתן לכבות את התקן ה-LED לחלוטין באמצעות ממשק השליטה שלו, לCBU-ASD יש יציאת חשמל רשת ממותגת הניתנת לשליטה. יציאת כוח זו נלקחת ישירות מכניסת חשמל הרשת הראשית, ומועברת דרך ממסר מצב מוצק. ממסר מצב מוצק ממתג רק את החוטים החיים של המתח הראשי, בעוד הניטראלי מחובר ישירות בין יציאת וכניסת חשמל הרשת. הן היציאה והן כניסת חשמל הרשת מוגנים ע"י נתיך slow blow 2A המחובר לחוט החשמל החי.

הזרם המרבי המותר מכניסת רשת החשמל הוא 0.6 אמפר. זהו הדירוג המרבי ביותר, ותלוי במידה רבה בטמפרטורת ההפעלה (הסביבה). מומלץ מאוד לשמור על עומס חשמל הרשת מתחת ל-W100 במצב פעולה רגיל. ראה פרק 11 "טמפרטורת הסביבה" למידע נוסף.

יש לנקוט בזהירות מיוחדת בעת בחירת התקן ה-LED המתאים עבור ה-CBU-ASD. נחשול הזרם של מתח רשת עבור ההתקן לא יעלה על הערך המרבי המותר על ידי ה- CBU-ASD. מידע נוסף על נחשול הזרם ניתן למצוא בפרק 10 "נחשול הזרם".

ניתן לכבות התקנים הנשלטים ע"י DALI וכמה התקנים נשלטי V 0-10 באמצעות ממשק השליטה שלהם. מומלץ מאוד להשתמש בהתקנים כאלה ולהזין אותם ישירות מרשת החשמל ולא דרך CBU-ASD. בדרך זו ניתן להתעלם מצריכת החשמל ונחשול הזרם כאשר מתכננים גוף תאורה.
 

רמת הגנה

 
CBU-ASD הוא מכשיר בעל רמה II מובנית עם יציאת SELV (Safety Extra-Low Voltag). משמעות הדבר היא כי CBU-ASD הוא מכשיר השייך לקבוצת הגנה II המיועדת לשימוש בתוך גוף תאורה. הסמל לכך הוא שני עיגולים ממוקדים.

עם זאת, אם המודול מחובר למכשיר בעל בידוד בסיסי בלבד, היציאה של CBU-ASD נחשבת ל- ELV, ולא SELV. לדוגמה, דאלי ו-V 0-10 נחשבים ממשקי שליטה בעלי בידוד בסיסי, מה שאומר שגם אם ההתקן וה- CBU-ASD נחשבים להתקנים בעלי בידוד כפול, ממשק שליטה DALI או V 0-10 ביניהם איננו כזה בהגדרה.

במקרה כזה, חוטי הבקרה בין CBU-ASD וההתקן נחשבים כבעלי בידוד בסיסי. אם גוף התאורה מיועד להיות מכשיר ברמת הגנה II, הכבלים המחברים צטרכו לספק בידוד בסיסי לפחות, מה שיהפוך את חיבור הבקרה לכפול.
 

מיקום

 
ל- CBU-ASD יש אנטנה משולבת לאינטגרציה קלה. על מנת להגדיל את הטווח לכל עבר, יש להביא בחשבון מספר הנחיות בתכנון ההרכבה של המכשיר.

האנטנה ממוקמת על הפינה של הקופסה. היא נמצאת בצד התחתון של הלוח המודפס (PCB) הפנימי, בדיוק מעל החלק התחתון של המכשיר. ל- CBU-ASD יש כמה רכיבים גדולים בצד העליון של הלוח המודפס, כך שעל ידי הצבת האנטנה בצד התחתון, לרכיבים האחרים יש השפעה קטנה ככל האפשר על ביצועי האנטנה.

כאשר המכשיר מורכב על לוחית מתכת (למשל מסגרת של גוף תאורה), הוא עשוי לחסום את אות תדר הרדיו . במקרה כזה, ייתכן שיידרש חתך מתחת לאנטנה כדי שאות ה-RF יוכל לצאת מהקופסה. האזור החתוך צריך להיות גדול ככל האפשר. כמו כן יש למקם את המכשיר רחוק ככל האפשר מכל ממבנה או מסגרת מתכת אנכיים.
 
חיתוך אנטנה מינימלי מומלץ
 

נחשול זרם

 
לכל התקני ה-LED יש זרם הפעלה יציב ונחשול זרם (או זרם הכניסה, כפי שהוא נקרא לפעמים). נחשול הזרם מתייחס לזרם הכניסה המיידי המרבי שנצרך על-ידי המכשיר החשמלי כאשר הוא מופעל לראשונה. כמות נחשול הזרם היא בדרך כלל גבוהה בהרבה מזרם ההפעלה של המכשיר במצב יציב.

נחשול זרם נגרם על ידי קבלים בשלב הקלט של התקן ה-LED. כאשר קבלים אלה נטענים באופן פתאומי במהלך הפעלת הכוח לראשונה, נוצר שיא של זרם. הערך של נחשול הזרם משתנה בהתאם לעיתוי ההדלקה וקיומו או אי קיומו של התקן הגנת נחשול זרם. בדרך כלל נחשול זרם של התקן LED הוא 10-70 אמפר.

נחשול הזרם המירבי המותר למעבר דרך CBU-ASD הוא 12 אמפר למשך ms 8. בשום אופן אין לחרוג מנתון זה. נחשול זרם גבוה מדי עלול לגרום נזק בלתי הפיך לממסר המצב המוצק הפנימי, אשר עלולה לגרום לו להתחמם יתר על המידה.

אזהרה!
אפילו חריגה אחת מנחשול הזרם המרבי המותר עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך לממסר מצב מוצק הפנימי. זה עלול לגרום לו להתחמם אפילו עם בעומס כוח נמוך, ולגרום לסכנת אש. בעת השימוש ביציאת מתח חשמל הרשת של CBU-ASD, יש לוודא תמיד כי נחשול הזרם מתחת למגבלות שלה.

אם דף הנתונים של התקן LED אינו קובע ערך מסוים עבור נחשול הזרם, יש למדוד אותו באופן מהימן. אין להשתמש ביציאת מתח חשמל הרשת של CBU-ASD אם אינך בטוח לגבי נחשול הזרם.
 

טמפרטורת הסביבה

 
טווח טמפרטורת ההפעלה של CBU-ASD הוא °C 50+ 20-. עם זאת, טמפרטורת הסביבה משפיעה על פלט זרם החלופין (AC) המרבי המותר (חשמל רשת) של CBU-ASD. פלט ה-AC המקסימלי של CBU-ASD הוא A 0.6, ונתון זה תקף בטמפרטורות שמתחת °C 40+. בטמפרטורות גבוהות יותר מאשר + °C 40+, הזרם הנצרך מ- CBU-ASD יצטרך להיות מוגבל.

אם CBU-ASD מורכב במקום שבו טמפרטורת הסביבה עולה על °C 40+ מעלות צלזיוס, יש לבחור בהתקן LED המחובר למודול כך שהצריכה השוטפת שלו לא תעלה על פלט הזרם המרבי של CBU-ASD בטמפרטורה זו.
 
זרם פלט RMS לעומת טמפרטורת הסביבה
 

טמפרטורת המארז

 
הטמפרטורה המרבית של מארז ה- CBU-ASD לא תעלה על C°70+ אחרת עלולה להיות לכך השפעה שלילית על משך החיים או ביצועי המודול. נקודת המדידה לטמפרטורת המארז - TC, ממוקמת בחלק התחתון של המודול כפי שניתן לראות בתמונה.
 
נקודת Tc על מארז CBU-ASD.
 

ממדים

 
ממדים ראשיים
 

נתונים טכניים

 
כניסת חשמל רשת
טווח מתח: VAC 220-240
תדר: Hz 50
זרם חשמל רשת מקסימלי: A0.6

יציאת חשמל רשת
ממסר יציאה: SSR על קו הפאזה RMS מקסימלי ממומלץ W 100
נחשול זרם מקסימלי: A 12 8 ms
אזהרה!
אין לחרוג ממגבלה זו!

פלט V 0-10
טווח מתח: VDC 0-10
זרם ספיגה/אספקה (sink/source) מקסימלי: mA 7

פלט DALI
מתח אפיק ((bus): 12 VDC
זרם קצר: mA 7

משדר רדיו
תדרי הפעלה: Ghz 2,4...2,483
כוח מקסימלי ביציאה: dBm +4

תנאי הפעלה
טמפרטורת סביבה TA: -20 ... + 50 ° C (ראה עמוד 9) טמפרטורת מארז מקסימלית TC: + 70 ° C
טמפרטורת אחסון: -25 ... + 75 ° C
לחות יחסית מקסימלית: 0 ... 80% לא ממוזג.

מחברים
קוטר חוט: 0.75-1.5 מ"מ
חוט מוצק: AWG 14-22 חוט שזור: AWG 14-22
אורך הפשלת חוט: 6-7 מ"מ
מומנט הידוק: 4 ק"ג/ס"מ Lb-In 0.4 / 2.6 Nm

נתונים טכניים
מידות: 56,5 x 35,8 x 22,3 מ"מ
משקל: 48 גרם
מידת ההגנה: IP20 (לשימוש פנימי בלבד)
רמת הגנה: Built-in Class II

תאימות ותקנים
הפרעות תדר רדיו: EN 55015
זרם חשמל רשת: EN 61000-3-2 וולט.
שינויים, תנודות הבהוב: EN 61000-3-3
כללי ודרישות בטיחות: דרישות מיוחדות EN 61,347-1: EN 61347-2-11
דרישות חסינות EMC EN 61,547