תופסן 2 חורים לכבל פלדה

 
 
 
 

 

 
 
 
 
תופסן 2 חורים לכבל פלדה
 
 
 
 
 
שתף מוצר