גוף 60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מכסה 110 טיפות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מכסה 150